محل تبلیغات شما
ماجرای کشف حجاب در شهرستان مرند روستای میاب آیا میدانید کشف حجاب در زمان رضا شاه تا دورترین روستاهای آذربایجان رسیده بودعوامل رضا شاه باهمکاری کدخدایان روستای میاب که نیروی رسمی دولت محسوب میشدند کشف حجاب رااجرامیکردند در این راستا روستای میاب نیز در این جریان بیتفاوت نبود مردم با شدیدترین شرایط درمقابل این شرایط مقاومت کردنددر ماجرای کشف حجاب یکی از بانوان میابی به نام عیوض باهاری رفته بود تبریز حقوقش را بگیرد پاسبان دنبالش کرده بود که چادرش را بگیرد.

اسناد مربوط به مدارس روستای میاب

وبلاگ باقر باقرپور رابع میاب

کشف حجاب در شهرستان مرند روستای میاب در زمان رضا شاه

کشف ,حجاب ,میاب ,روستای ,رضا ,شاه ,کشف حجاب ,روستای میاب ,رضا شاه ,حجاب در ,ماجرای کشف

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها